Dne 15. dubna 2010 jsme nasedli do autobusu a vyrazili na výlet do Plzně. Tam jsme navštívili nejdříve pivovar, kde nám řekli něco o historii a pak nás provedli po sklepení a ukázali nám jedny z největších sudů, ale ochutnat pivo nám bohužel nedali. A tak jsme se zklamaní vydali do Techmanie. Tam se nám zvedla nálada, protože jsme měli možnost vyzkoušet si spoustu zábavných fyzikálních pokusů. Když jsme se dostatečně vyřádili, vydali jsme se, plní zážitků k domovu.

Třída D2b