Dne 12.10.2010 se třídy D2b a 1LP zúčastnily odborné exkurze.

 

 

V 9:00 jsme se sešli na autobusovém nádraží ČSAD JIHOTRANS, kde se nás ujal hlavní dispečer pan Stránský a seznámil nás s organizací a provozem autobusových linek na vnitrostátních i mezinárodních trasách.

Od pana učitele Vrchoty jsme měli zajištěn převoz autobusem do dílen ČSAD JIHOTRANS na Pekárenské, kde se nám po celou dobu exkurze věnoval pan Mrkvička.

Měli jsme možnost si prohlédnout lakovnu, prodejnu MAN a opravárenskou dílnu, ale samozřejmě také dílny naší školy.

Nejvíce se nám líbil výklad paní učitelky Tvrzické na rozebraném motoru, který zrovna v odborném předmětu probíráme.

Exkurze pro nás měla velký odborný přínos, neboť jsme měli možnost se zblízka seznámit s organizací dopravy.

Fotogalerii z akce naleznete zde: http://vofce.cz/index.php/fotogalerie/111-exkurze-sad-jihotrans