Ve dnech 20. – 22.10 2010 jsme se zúčastnili odborné exkurze se zaměřením na IDS Ústeckého kraje a dopravního svazu Horního Labe. Tato exkurze byla určena pro nás, studenty prvního ročníku VOŠ- PE 1 a naše spolužáky ze třídy PE 2. Pedagogický a odborný dozor nad celou akcí převzali naši vyučující odborných předmětů, a sice Ing.Jiří Čejka, Ph.D. a Ing.Vítězslav Ilko, oba třídní učitelé obou výše zmiňovaných tříd VOŠ.

Exkurze začala dne 20.10 2010 ranním odjezdem z nádraží ČD v Č.Budějovicích v 8:00hod. do stanice Praha hl.nádraží. V Praze jsme pokračovali prohlídkou vozovny tramvají MHD. Po obědě jsme v odpoledních hodinách pokračovali vlakem EC Vindobona do stanice Ústí nad Labem. Za zmínku stojí, že na této trati jsme byli svědky nehody, která ochromila na kratší dobu železniční dopravu v úseku Lovosice- Ústí nad Labem. Po příjezdu do Ústí nad Labem v podvečerních hodinách jsme po krátké prohlídce města zakončili první den exkurze ubytováním v prostorách Krajské nemocnice. S místem, dopravním spojením a celkovou vybaveností ubytovacího zařízení jsme byli velmi spokojeni. Druhý den exkurze byl věnován návštěvě KCOD Ústí nad Labem a poté následoval přesun do Děčína a dále potom vlakem až na říční hraniční přechod mezi ČR a SRN Hřensko-Schmilka a dále do Bad Schandau, kde jsme při plavbě přívozem po Labi okusili kouzlo i náročnost lodní říční dopravy . Krásné panorama Českého Švýcarska nám bylo odměnou za menší nepřízeň počasí, která nás zastihla. Po prohlídce Hřenska a přilehlého lázeňského komplexu a menším občerstvení jsme se vydali na zpáteční cestu přes Děčín do Ústí nad Labem, kam jsme dorazili v odpoledních hodinách. Následovala ještě podvečerní prohlídka kdysi slavného přístavního města Ústí nad Labem. Vzhledem k doposud nevyřešeným problémům se splavností Labe a k silnému lobby silničních dopravců je dnes vodní doprava na Labi značně omezena, ale v přístavu jsme přesto mohli vidět kotvit naše, tak i zahraniční remorkéry dopravující náklad až do Hamburku. Součástí druhého dne byla také možná projížďka historickou tramvají v lázeňském komplexu a návštěva speciálního aqvaparku s hrající vodou a různými světelnými efekty. Následující den jsme v dopoledních hodinách odcestovali spojem EC Vindobona do stanice Praha hl.nádraží . a dále zpět do Českých Budějovic, kde byla exkurze v odpoledních hodinách ukončena.

Exkurze byla pro nás studenty dopravní školy velkým přínosem, seznámili jsme se s organizací a technologií různých druhů dopravy, železniční, autobusovou i lodní, dokonce i tramvajovou. Rovněž jsme poznali jinou, poměrně odlišnou část území naší republiky a rozšířili si tak rozhled a poznání. Doufáme, že i v budoucnu se budeme moci podobné exkurze v rámci výuky na VOŠ zúčastnit.

Fotogalerii z akce naleznete zde: http://vofce.cz/index.php/fotogalerie/118-exkurze-usti-nad-labem

 

Josef Slanina, Petra Sklenářová a Marie Peterová

Studenti PE1 - VOŠ