Je tomu již rok, co jsem psal článek na stejné téma. Musím říci, že za rok, nyní již jsem ve třídě MS3, se hodně věcí v odborném výcviku změnilo. Opět jsme tedy byli rozděleni do tří skupin s tím, že se za následující rok přesně po třech měsících prostřídáme na odlišných pracovištích. Jsou to tato: počítačová učebna s výukou programování v programu Mikroprog, dále pak dílna s CNC stroji pro osvojení si manipulace, seřízení a naprogramování rozlišných CNC strojů (v tomto roce je zde zcela nový CNC soustruh) a nakonec stáž v podniku Motor Jikov Group a.s.To je stanoviště přímo ve výrobě, kde se studenti seznamují s chodem strojírenské výroby a mají možnost se podílet na výrobě produktů dané společnosti. Já osobně jsem byl zatím jen na prvních dvou stanovištích, tak Vám zatím napíši jen o nich.

 

Naše skupina začínala na stanovišti teoretické výuky na počítačích pod vedením učitele OV p. Valíka, který nás celé tři měsíce seznamoval a vyučoval na výše zmíněnému Mikroprogu, který je následně důležitý na stanovišti druhém. Tento program nám slouží k tomu, abychom stroji určili, jaký má vyrobit obrobek, na jaké činnosti má použít který nástroj, jaké otáčky mu nastavit. Určujeme mu přesnou dráhu nástroje, kolik si může dovolit ubírat, aby se kupříkladu nástroj nezlomil či nepřehřál. Všechny tyto faktory smíme díky programu ovlivňovat, samozřejmě to chce plné soustředění na práci, přesné dodržování pravidel, označování funkcí, které jsme se učili nazpaměť. Toto stanoviště mě opravdu hodně bavilo a zajímalo, právě proto, že už je to něco jiného než práce na konvenčních strojích, kterou jsme se zabývali předchozí rok. Ještě navíc je tu fakt, že jsme se učili pokročilejší práci s počítači v inovované počítačové učebně, ta se také přes prázdniny celá předělávala do nového vzhledu. Je vybavena řadou výkonných počítačů a projektorem, což je velmi praktické, protože vyučující snadno promítne všem žákům obsah programu a jeho posloupnost, tudíž si každý může najít chybu, pokud nějakou udělal. Tak to tedy bylo na prvním stanovišti.

Před nedávnem naše skupina postoupila na dílnu CNC strojů, kde nás právě teď vyučuje učitel OV pan Vaněček. Na tomto stanovišti se seznamujeme se stroji jako takovými, s jejich obsluhou, jak se o ně máme správně starat, jak přesně máme ustavovat a upínat obrobek, jak správně pak stroj čistit. Učíme se také, jak převést program do stroje, následně jej v něm upravujeme a seřizujeme stroj (zde konkrétně nástroj), aby byl ve správné poloze vzhledem k obrobku, tak jak vyžaduje program. Ve stroji dokážeme i jednodušší program napsat, ke složitějším součástím už je pak lépe používat modelovací programy. Je to například Solid Works, z něj se pak výkres převádí do programu SurfCam, který nám v závěru dokáže vygenerovat kód pro CNC stroj. Na druhém stanovišti se tedy především učíme obsluhu stroje jako takovou.

To je tedy vše zatím k tomuto pololetí, ještě bych však rád zmínil, že v naší škole probíhá projekt zvaný F1 ve školách. Naše škola má v současné době dva týmy, já a jeden můj spolužák obstaráváme výrobu, každý ve svém týmu. Jedná se o to, že každý tým si navrhne, vyrobí a posléze doladí model malé formulky. Já a výše zmíněný kamarád jakožto výroba máme na starost převedení vymodelované formulky od konstruktérů do SurfCam a vygenerování kódu, závisí na nás postup výroby a vlastně všechny zkušenosti, které získáváme díky odbornému výcviku, právě zde využijeme. CNC dílna je nám plně k dispozici, a tak máme za úkol vymyslet celý postup od převedení programového modelu až po vyfrézování formulky z balsového dřeva. Toť tedy vše k projektu.

Odborný výcvik obr2

 

obr3 obr4

 

obr5

Snad těchto pár vět alespoň zčásti nastíní zajímavost a důležitost odborného výcviku.

 

Jiří Jurík