Za třídu DP1 zpracovali Vasyl Handera a Petr Bubela

Dne 11.2.2013 jsme se pod vedením třídního učitele pana Ing. Jana Juna a pana učitele Ing.Vítězslava Ilka zúčastnili odborné exkurze do střeženého prostoru Elektrárny Temelín. Exkurze začala odjezdem z Č.Budějovic ráno v pondělí 11.února. Pro cestu jsme využili služeb významného regionálního dopravce-ČSAD JIHOTRANS, a.s. Po příjezdu do Jaderné elektrárny Temelín jsme nejdříve absolvovali prohlídku Informačního centra elektrárny, kde jsme se seznámili s principem fungování jaderné elektrárny, významem využitím jádra pro společnost a pozitivním dopadem jaderné energetiky do ochrany životního prostředí. Shlédli jsme i model tzv."mlžné komory", který prezentuje zachycení záření v prostředí. Vzhledem k tomu, že další naše kroky vedly do střeženého prostoru elektrárny, absolvovali jsme dále bezpečnostní školení nezbytné pro pohyb v tomto vymezeném pásmu.

Další část exkurze probíhala již uvnitř elektrárny, kam jsme se dostali po důkladné kontrole, včetně radiační. Navštívili jsme výrobní blok č.2, strojovnu a obslužné prostory elektrárny. V prostorách strojovny jsme se museli pohybovat pouze po vyhrazených trasách a používat chrániče hluku. Zaujalo nás, že vlastní blok turbíny je uložen na speciálních základech z důvodu nadměrných vibrací. P celou dobu exkurze nás provázela paní průvodkyně a zasvěceně nám odpovídala na naše dotazy. Poté jsme ještě absolvovali procházku po vnitřních prostorách elektrárny a dostali se až do blízkosti chladících věží či rezervních zdrojů energie, které jso připraveny pro případný výpadek elektřiny v elektrárně.

Poslední část exkurze byla věnována seznámení s organizací vnitropodnikové dopravy v prostorách elektrárny a s činností externích firem, které v elektrárně působí( např.I-C Energo apod.).

Celá exkurze pak skončila příjezdem do Č.Budějovic. Musíme konstatovat, že se nám v elektrárně líbilo a doufáme, že se na Temelín budeme vracet, možná i jako budoucí zaměstnanci firem, které v elektrárně působí.