Jan Vocilka, Michal Novotný - obor Mechanik seřizovač, 4. ročník

Poté, co nám byla nabídnuta dvoutýdenní stáž na německém pracovišti Bosche, konkrétně ve Stuttgartu, jsme neváhali a nabídku přijali. Po celodenním cestování jsme dorazili na místo a byli ubytováni v centru Feuerbachu na náměstí Wilhelm - Geiger Platz.

 

Druhý den jsme byli seznámeni se zdejším učňovským střediskem, které nás překvapilo svou velikostí a rozmanitostí oborů či možností studia bakalářského a vysokoškolského vzdělání přímo ve společnosti  Bosch. Také jsme byli seznámeni s bezpečností práce a s naším novým pracovištěm, které jsme celé dva týdny navštěvovali. Pracoviště se zabývalo zkoušením vstřikovacích čerpadel pro naftové motory. Naše práce spočívala převážně ve výrobě a posléze v montáži přípravků, které jsou nezbytnou součástí při práci ve zkušebně.

Nejvíc se nám samozřejmě líbila nutnost hovořit cizím jazykem, který jsme si za tyto dva týdny zdokonalili. Převážně jsme komunikovali se studenty, kteří se vyučují pro Bosch ve Stuttgartu, a s nimiž jsme po celou dobu pobytu spolupracovali. Dále nás zaujala exkurze po výrobním závodě Bosch - hodně se nám líbil vícefázový lis, který lisoval 6 dílů jedoucích po pásu, avšak každá pozice znamenala jinou operaci. Víkend jsme strávili prohlídkou města za doprovodu německých spolužáků.

Na závěr bychom chtěli poděkovat společnosti Robert Bosch České Budějovice, že nám umožnila tento čtrnáctidenní pobyt v zahraničním závodě, který nám přinesl mnoho cenných zkušeností, které bychom rádi využili v našem budoucím profesním životě.

stuttgart