Měsíc květen se stává obdobím, kdy studenti vyšších ročníků odcházejí na čtrnáctidenní praxe do různých firem, aby poznali, jak to vypadá i mimo školní lavice a aby si také ověřili, zda informace získávané ve škole mají reálný charakter nebo v čem se případně odlišují.

 

Proto i tento rok v období od 13.5. do 24.5. 2013 si studenti třetího ročníku Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické - obor Diagnostika motorových vozidel z Č. Budějovic v odpoledních hodinách vychutnávali krásy Vysokého Mýta a v brzkých ranních a dopoledních hodinách poznávali prostory výrobního závodu autobusů ve firmě Iveco Czech Republic, a. s.

Byly to dva týdny, které mnohým studentům otevřely oči, jak to v reálné výrobě vypadá. Již náročné brzké ranní vstávání, dotazy zkušených mistrů, dodržování daných pravidel, nastavený režim výroby, …. atd. bylo pro některé studenty velmi tvrdým oříškem, neboť mnozí dosud poznali pouze krásné školní prostředí a přívětivou náruč starajících se rodičů. Zde najednou bylo vše jinak. Dopoledne pracovat, odpoledne relaxovat a sportovat (to byla nejpřijatelnější činnost), večer dodržovat řád ubytovny a brzy ráno ještě alespoň částečně pouklízet pokoje včetně ustlání postele.…… Z pohledu studenta určitě náročné období, z pohledu pedagogického dozoru určitě velmi přínosné okamžiky pro mladé již téměř dospělé lidi.

Je potěšující, že podle hodnocení mistrů jednotlivých středisek, kam byli naši studenti přiřazeni, můžeme konstatovat, že v té, jejich zřejmě prvé souvislé praxi v oboru, obstáli a že svoje pracovní úkoly plnili velmi dobře a kvalitně. Jejich odborné znalosti jednotliví mistři nezávisle na sobě také hodnotili velmi vysoko. Důležitá byla i manuální zručnost a přizpůsobení se tempu prací na montážní lince. Po zapracování dostávali naši studenti i zodpovědnější práce jako například provádění výstupní kontroly vyrobených autobusů, kontroly kvality dílů pro svařovnu, programování dveřních systémů a diagnostikování elektrických systémů, výroby komponentů v elektro dílně a neposlední řadě také provádění diagnostiky a případné opravy na posledním středisku diagnostiky.

Je jasné, že všechny tyto práce byly prováděny pod dohledem zkušených pracovníků firmy, kteří mají velký podíl na tom, že se studenti mohli mnoha věcem přiučit. Za jejich práci jim patří velký dík. Velkým plusem praxe našich studentů je také fakt, že nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu a ani k porušení zásad bezpečnosti práce. Proto na závěr bychom chtěli poděkovat všem do firmy Iveco Czech Republic, a. s. ve Vysokém Mýtě, kteří umožnili tuto výrobní praxi realizovat a kteří se nějakým způsobem podíleli na zajištění této praxe a byli ochotní a vstřícní vysvětlovat studentům, ale i dohlížejícím učitelům, vše na co se dotazovali, zejména po odborné stránce.

Zvláštní poděkování patří především panu generálnímu řediteli a předsedovi představenstva ing. Pavlu Pachovskému, paní ředitelce lidských zdrojů Ing. Aleně Kozákové a paní Monice Tesařové z personálního oddělení, kteří mají zásluhu na tom, že naši studenti již několik let mohou vykonávat svou praxi právě v IVECU Czech Republik, a.s., Vysoké Mýto.