V termínu od 3. 9. do 11. 9. se uskutečnily 2. adaptační dny pro žáky 1. ročníků učebních a studijních oborů. Tým sestavený z školních metodiků prevence a učitelů tělesné výchovy připravil program, který se letos uskutečnil v areálu TJ Meteor.

 

Zážitkovou pedagogiku pro žáky připravili: Jitka Reindlová, Zbyšek Studený a Jiří Koleš.

Sportovní aktivity zajistili: Vít Somr, Petr Kratochvíl, Irena Mašková, Ladislav Furst a Ivana Kabátová.

Vrcholově akci koordinovala Eliška Švepešová.

Žákovské kolektivy doprovázeli třídní učitelé, kteří celou akci hodnotili velice kladně. K celkové pohodové atmosféře přispělo i bezvadné počasí, které téměř celou akci provázelo. Myslím si, že i celý realizační tým byl spokojen i když se museli potýkat s řadou nástrah, což bylo způsobeno tím, že se akce konala v jiném prostředí než v loňském roce. Těšíme se, že se příští rok adaptační dny vrátí do areálu domova mládeže, který je skutečně pro tuto aktivitu vhodnější.