Za třídu DS 2 zpracoval: Tomáš Zajíček

Dne 4. 12. 2013 a 12. 3. 2014 se zúčastnila třída DS2 odborné exkurze v Motoru Jikov v divizi Strojírenská závod Soběslav. Třída byla rozdělena na dvě poloviny z důvodu omezení počtu míst v automobilu a lepším podmínkám v prostorech výroby Motoru Jikov. Organizaci a dopravu zajistil pan Ing. Fau, který si vypůjčil školní automobil značky Renault Trafic a bezpečně nás s ním dopravil do soběslavského Motoru Jikov i zpět do školy.

V prostorech výroby Motoru Jikov nás provázel pan Ing. Hrouda, který nás v úvodu seznámil s výrobním podnikem jako takovým, s vyráběnými komponenty z různých technických odvětví z hlediska výrobních materiálů, potřebných výrobních strojů, jednotlivých specifických kontrol výrobků a ekonomie, dále nás seznámil s provozem výroby a to z hlediska důležitých kontrol ve výrobě dle zaznamenaných údajů. Na samém konci nám pan Ing. Hrouda podal několik důležitých rad do života z hlediska pracovního uplatnění a pracovního režimu.

Ve výrobním podniku Motoru Jikov jsme viděli výrobu součástek do točivých strojů, výrobu plynových a brzdových pedálů pro golfové vozíky do USA, specifické bloky a součásti pro motory značky SCANIA. V poslední řadě jsme viděli nejdůležitější výrobu a to výrobu a montáž čerpacích stanic CNG, která nás velice zaujala svou technickou propracovaností. Tato firma se zabývá jako jedna z mála alternativními pohony, které využívá jak ve flotile firemních aut tak i pro pohon např. vysokozdvižných vozíků ve výrobních halách, což určitě přináší snížení emisí a zlepšení životního prostředí.

Závěrem bych chtěl poděkovat za celou třídu DS 2 panu Ing. Fauovi a panu Ing. Hroudovi za uskutečnění odborné exkurze v soběslavském Motoru Jikov.