Za třídu DP 1 Radim Černý a Tomáš Kučera

Dne 18.2.2014 se naše třída DP 1, společně se studenty z třídy PE 1 VOŠ , zúčastnila odborné exkurze do střeženého prostoru Jaderné elektrárny Temelín. Exkurze začala ráno v 8 hod. odjezdem do Temelína.

Po příjezdu do Informačního centra Elektrárny Temelín jsme se rozdělili do tří skupin, přičemž první dvě skupiny se odebrali na prohlídku strojovny do střeženého prostoru elektrárny a třetí skupina si prohlédla expozici v Informačním centru a shlédla film na téma „Svět, energie a jaderné elektrárny“. Poté se celý cyklus vyměnil a tato poslední naše skupina se také odebrala do strojovny 2.výrobního bloku elektrárny. V rámci prohlídky a potom při přednášce v Informačním centru jsme měli i prostor na naše dotazy.

Bylo velmi zajímavé seznámit se tímto způsobem s provozem strojovny a celého výrobního bloku elektrárny. Rovněž rozšířená expozice Informačního centra elektrárny se nám velmi líbila. Jsme rádi, že jsme mohli tuto exkurzi absolvovat a věříme, že se na Temelín opět někdy vrátíme.