Václa Marek za třídy D2b a D3b

Dne 10. 3. 2014 třídy D2b a D3b navštívily v rámci exkurze muzeum a výrobnu aut Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Odjezd byl naplánován na sedmou hodinu ranní. Cesta trvala něco kolem tří hodin. Nejdříve jsme navštívili muzeum, kde všichni obdrželi sluchátko a přijímač, abychom všichni dobře slyšeli průvodkyni. Bylo zde možnost vidět celou historii automobilky od počátků až po současnost. Samotná prohlídka trvala přibližně půl hodiny.

Po prohlídce následovalo přemístění do výrobních závodů „ŠKODOVKY“. Ještě před přejezdem jsme ale opět „fasovali“ a to reflexní vestu a ochranné brýle. Abychom se nekřížili s výměnami směn, začala návštěva výrobních závodů od konce, tzn., že jsme nejdříve viděli kompletaci vozidel a následně byla pro nás možnost vidět lisování různých plechových dílů karoserie a nakonec nás vzali do haly, kde se vyrábí motory a převodovky do tzv. „motorárny“.

Prohlídka ve výrobních závodech trvala něco okolo hodiny a čtvrt. Poté již nic nebránilo návratu zpět do ČB. Cesta zpět nebyla dlouhá, jen asi opět něco kolem tří hodin. Návrat byl před pátou hodinou. Exkurze se všem líbila a to co jsme poznali, využijeme v odborných předmětech.