František Hrubý, D2b

3. června 2014 jsme byli na exkurzi v muzeu historických motorek. Po příchodu do muzea jsme čekali na pana majitele Hošťálka, který přijel na pěkné motorce. Každý jsme zaplatili symbolických 20 korun za vstup.

První, co jsme viděli, byl starý motocykl, který nebyl po rekonstrukci a byl záměrně dán do muzea. Pan Hošťálek nám o tomto kuse udělal obsáhlou přednášku. Motocykl patřil panu profesorovi, který učil na jednom z českobudějovických gymnázií. Měl početnou rodinu, a proto byla motorka upravena tak, že na ni mohli sedět až 4 osoby.

Vedle stály další dvě zrekonstruované. Také byly od významné americké značky Indian. Vedle Indiánů stály dvě policejní motorky Jawa. Ta starší byla z roku 1986 a sloužila Veřejné bezpečnosti a poté Policii České republiky. Ta mladší byla z roku 1993. Dále tam byli vystavené motorky BMW, jedna z roku 1936 a druhá z roku1969.

Hned vedle byli k vidění ruské napodobeniny těchto amerických skvostů. Zadní část muzea patřila vojenské technice. V první v řadě byla válečná motorka z USA, kterou nám pan Hošťálek dopodrobna popsal. Další motorky byly ruské, německé a japonské.

Výstava pokračovala českými motorkami. Ke konci byla i jedna japonská, na které pan Hošťálek jel z Japonska do České republiky. Náramně si tento kus chválil pro vysokou spolehlivost. Dalším kouskem byl nejstarší motocykl, který vypadal jako jízdní kolo s malým motůrkem. Druhé patro muzea patří mopedům. Po vyčerpávající přednášce a prohlídce samotného muzea jsme se celá třída vyfotografovali s panem Hošťálkem.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu učitelovi Hostašovi a paní učitelce Hodinové za velice pěknou exkurzi.