Za třídu D2b František Hrubý, Petr Brouček, Monika Fišerová, Lukáš Podhradský a třídní učitelka Mgr. Švecová

Dne 23. 6. 2014 vyrazila třída D2b na exkurzi do českobudějovické čistírny odpadních vod. V areálu nás přivítal pan průvodce Lacký, který nám nejdříve vysvětlil funkce čističky a celý cyklus čištění vody. Po vysvětlení jsme šli na samý začátek procesu čištění. Zde jsme viděli přítok odpadní vody z kanalizace. Odpadní voda obsahovala vodu z domácností a z velkých podniků v Českých Budějovicích a okolních obcí jako jsou Hrdějovice, Borek, Rudolfov, Dobrá Voda, Litvínovice.

Další zastávka byla u česel, které zbavovaly vodu od hrubých nečistot. Budova vedle zbavovala vodu organických nečistot pískem. Dále jsme viděli očišťování vody od tuků, kde se voda oddělovala speciálním zařízením od škodlivých olejů a jiných tuků, které by přírodě velmi uškodili. Naše cesta dále směřovala ke kádím, které byly velice provzdušněné a kde se promíchával organický kal, aby zbavil vodu zbytků organických nečistot.

Poslední fáze čistírny byly usazovací jezera, kde se kal usazoval. Horními přetoky odtékala čistá voda, která následně byla odvedena do řeky Vltavy. Voda, která natékala do čistírny byla plná nečistot a nepříjemně zapáchala a naopak, která se vlévala do řeky Vltavy byla průzračně čistá a úplně bez zápachu.