Jan Divič, 1KE

Dne 17.10.2014 si naše třída 1KE prohlédla provozní prostory teplárny v Českých Budějovicích.Hlavní činností teplárny je výroba tepla pro vytápění a ohřev vody pro České Budějovice. Dozvěděli jsme se, že voda používaná v teplárně se musí nejprve mechanicky, a poté chemicky upravit.

 

Potom se voda zahřívá v uhelných nebo plynových kotlích na páru.Vzniklá pára nejdříve projde turbínou, ve které se vyrábí elektrický proud. My jsme viděli jednu turbínu v odstávce – částečně demontovanou a jednu turbínu v chodu.

Mě nejvíce zaujal velín – ten vypadal jako místnost pro řízení leteckého provozu. Řada velkých monitorů a u každého seděl technik zodpovědný za část výrobního, nebo distribučního provozu.

Celým zařízením nás provázel bývalý student naší školy, – kterého p. Kotlík dříve učil.
Až se budu řešit, kam do zaměstnání teplárna České Budějovice bude jedna z firem o které budu uvažovat. Mají zde auta, která musí někdo řídit a opravovat, je zde i zásahový tým, který vyjíždí k případné poruše. Nejvíce by mě asi bavilo pracovat ve velínu.