Za účastníky exkurze zapsal Ondřej Šimek (DS 1)

V rámci akcí turistického kroužku nám jeho vedoucí p. učitel Fau a jeho zástupce p. Hart, zajistili exkurzi do Budějovického Budvaru.

Na začátku prohlídky nám paní průvodkyně vyložila historii pivovaru, vysvětlila postup výroby piva a vyjmenovala destinace, do kterých se pivo vyváží. První zastávka byla u jedné ze dvou artézských studní, kde pivovar získává vodu. Studna je hluboká přes 300m a voda z ní čerpaná se používá bez úprav.

 

Postupně jsme procházeli celou výrobu od varny až po sklepy, kde pivo zraje. Průvodkyně nám v průběhu celé prohlídky osvětlovala detaily při výrobě různých druhů Budvaru. Zastavili jsme se ve varně piva, kde jsme shlédli kotle, ve kterých se vaří a filtruje pivo. Zastávka, na kterou jsme se těšili nejvíc, byly sklepy, do kterých jsme šli hned z varny, a jelikož jsme byli podle vedoucích hodná skupina, tak jsme se téměř před koncem prohlídky zastavili na ochutnávce „živého piva".

A protože jsme byli opravdu hodní, tak jsme dostali ještě „nášup". Poté jsme si prošli ještě provoz, kde se láhve myjí, následně plní a poté balí do kartonu nebo do beden. Pak již následuje doprava do velkokapacitního skladu, odkud se pivo expeduje zákazníkům.


Exkurze byla velmi zajímavá a moc se nám líbila a již se těšíme na další akci turistického kroužku.