Slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům nástavbových oborů DP2 a P2 v obřadní síni českobudějoviceké radnice 6. června 2014. Vysvědčení předávali ředitel školy Bc. Jan Šindelář, zástupce ředitele PaedDr. Josef Erhart a třídní učitelé Mgr. Jana Dufková a Ing. Jan Jun.