Zápis z jednání školské rady VOŠ 2016/01

Zápis z jednání školské rady VOŠ 2016/03