Informace ze shromáždění oprávněných osob pro volby do rady SPŠ konaného dne 3. 3. 2017

1. Sdělení o konání voleb do školské rady,

2. Způsob volby

- volby proběhnou v té budově školy, kam jednotlivé třídy organizačně spadají
- volba bude veřejná a proběhne ve dnech:
  7. 4. 2017 8:00 – 18:00 - studenti SŠ a zákonní zástupci TV Skuherského 3 a Lidická 31
  8. 4. 2017 9:00 – 12:00 - zákonní zástupci TV Senovážné

3. Návrhy na kandidáty je možno podávat do 16. 3. 2017 písemně na doručovací adresu školy

4. Přesný termín voleb a listina kandidátů budou zveřejněny dne 22. 3. 2017 na nástěnce v budově školy na www stránkách školy.