Ve volbách do rad školy, které proběhly ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2017 byli zvoleni:

Rada školy pro SPŠ za pedagogické pracovníky: Dr. Jiří Ludačka
za rodiče a zletilé žáky: Michal Brož

Rada školy pro VOŠ za pedagogické pracovníky: Mgr. Radka Švecová
za studenty VOŠ: Vít Bílý