Zápis z jednání školské rady VOŠ 2018/01

Zápis z jednání školské rady VOŠ 2018/02