Zápis z jednání školské rady SPŠ 2018/01

Zápis z jednání školské rady SPŠ 2018/02