Zápis z jednání školské rady VOŠ 2019/01

Zápis z jednání školské rady VOŠ 2019/02