konaného dne 5. 3. 2020

1.Sdělení o konání voleb do školské rady,
2. Způsob volby
- volby proběhnou v té budově školy, kam pedagogové organizačně spadají
- volba bude veřejná a proběhne ve dnech:
- 3. 4. 2020 8:00 – 18:00 – pedagogové VOŠ
3. Návrhy na kandidáty je možno podávat do 16. 3. 2020 písemně na doručovací adresu školy
4. Přesný termín voleb a listina kandidátů budou zveřejněny dne 20. 3. 2020 na nástěnce v budově školy na www stránkách školy.