Zápis z 6. zasedání rady školy pro VOŠ, 12.2.2007

Přítomni – Ing.Ivan Loukota, Jakub Machovec, Dr.Josef Erhart

 1. Jednání zahájil Dr.Josef Erhart, který přivítal přítomné.

 1. V dalším jednání rada projednala tyto dokumenty:

 • Zprávu o hospodaření školy za rok 2006. Zpráva byla schválena.

 • Plán rozvoje školy a nabídku vzdělávacích programů ve školním roce 2007 – 2008 a 2008 - 2009 – rada s návrhem vyjádřila souhlas.

 1. Byla podána informace o aktuálním stavu jednání  s vysokými školami – SF ZČU a EF JČU a o směrech spolupráce s těmito školami. Jde o tyto oblasti:

 • u oboru vzdělávání Diagnostika a servis silničních vozidel doplnění dalších předmětů, které budou uznávány v navazujícím bakalářském studiu,

 • u oboru Strojírenské výroba FS ZČU posoudí jeho prostupnost se stávajícími bakalářskými vzdělávacími programy, na základě výsledků posouzení pak bude rozhodnuto, zda je možné provést úpravy v rámci stávajících dokumentů či za bude nutné požádat o reakreditaci,

 • u oboru Provoz a ekonomika dojednání podmínek uznávání některých předmětů studovaných na VOŠ v dalším bakalářském studiu na EF ZČU,

 • o průběhu Dne otevřených dveří FS ZČU dne 10.2.2007 v budově školy Skuherského 3.

V souvislosti s tím byli členové rady informováni i o stavu reakreditace stávajících vzdělávacích programů VOŠ.

 1. Ředitel školy Bc.Šindelář informoval radu o projektových záměrech školy ve výši cca 200 mil Kč. Půjde o rekonstrukci některých objektů školy a další dovybavení vzdělávacími technologiemi. Součástí bude též vytvoření dalších vzdělávacích programů.

 1. Závěr

 1. Další jednání rady školy proběhne dne 12.6.2007 od 15:00.

 

Zapsal – Dr.Josef Erhart dne 13.2.2007.