Zápis z 6. zasedání rady školy pro SPŠ a SOU, 12.2.2007

Přítomni – Ing.Miloslav Šítal, Dr.Jiří Ludačka

Omluven – Ing.Miroslav Dvořák

  1. Jednání zahájil Dr.Jiří Ludačka, který přivítal přítomné.  

  1. V dalším jednání rada projednala tyto dokumenty:

  • Zprávu o hospodaření školy za rok 2006. Zpráva byla schválena.

  • Plán rozvoje školy a nabídku vzdělávacích programů ve školním roce 2007 – 2008 a 2008 - 2009 – rada s návrhem vyjádřila souhlas. 

  1. Byla podána informace o schválení nového vzdělávacího programu Dopravní provoz se zaměřením pro mezinárodní kamionovou dopravu a veřejnou osobní přepravu. Program byl zařazen do vzdělávací nabídky na základě žádostí podnikatelské sféry o kvalifikované pracovníky v uvedených profesích.  

  1. Byla podána informace o aktuálním stavu jednání  s vysokými školami – SF ZČU a EF JČU a o směrech spolupráce s těmito školami. V souvislosti s tím byli členové rady informováni i o stavu reakreditace stávajících vzdělávacích programů VOŠ.  

  1. Ředitel školy Bc.Šindelář informoval radu o projektových záměrech školy ve výši cca 200 mil Kč. Půjde o rekonstrukci některých objektů školy a další dovybavení vzdělávacími technologiemi. Součástí bude též vytvoření dalších vzdělávacích programů.  

  1. Závěr

  1. Další jednání rady školy proběhne dne 12.6.2007 od 15:00.

 

Zapsal – Dr.Jiří Ludačka dne 13.2.2007.