Proběhly volby do Školské rady pro SPŠ a SOU a Školské rady pro VOŠ. Byli schváleni následující kandidáti:

Složení školské rady pro SPŠ a SOU
při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a Středním odborném učilišti dopravním a technickém, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice

Ing.Miroslav Dvořák, Ing.Miloslav Šítal, PaedDr.Jiří Ludačka

Složení školské rady pro VOŠ
při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a Středním odborném učilišti dopravním a technickém, Skuherského 3, 370 04 České Budějovice

Ing.Ivan Loukota, Jakub Machovec, PaedDr.Josef Erhart

Dále byly schváleny plány práce na školní rok 2005/2006.