V Českých Budějovicích dne 9.6.2005

Navržené termíny schůzí a projednávaná problematika

22.9.2005
- výroční zpráva školy za školní rok 2004 – 05
- koncepce a plán rozvoje školy ve školním roce 2005-2006
- návrh rozpočtu na rok 2006
- rámcové vzdělávací plány - informace
22.2.2006
- zpráva o hospodaření za rok 2005
- návrhy na doplnění vzdělávací nabídky školy
22.6.2006
- zhodnocení školního roku 2005-2006