Zápis z 2. zasedání rady školy pro SPŠ a SOU, 5.10.2005 Přítomni – Ing.Miroslav Dvořák, Ing.Miloslav Šítal, Dr.Jiří Ludačka
 1. Jednání zahájil ředitel školy Bc. Jan Šindelář, který přivítal přítomné.
 2. V dalším jednání rada projednala tyto dokumenty:
  • Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004-2005 a zprávu o hospodaření. Výroční zpráva i zpráva o hospodaření byly schváleny
  • Koncepci rozvoje školy ve školním roce 2005 – 2006. Rada s navrženou koncepcí vyjádřila souhlas
  • Návrh rozpočtu školy na rok 2006, k navrženému rozpočtu nebyly žádné připomínky
 3. Byla podána informace o stavu přípravy rámcových vzdělávacích plánů a zapojení školy do projektu Kvalita 1 – jednotné zadání závěrečných zkoušek v oborech automechanik, autoelektrikář a zámečník
 4. Diskuse
 5. Závěr
 6. Další jednání rady školy proběhne dne 22.2.2006 od 15:00.
Zapsal – Dr.Jiří Ludačka dne 6.10.2005.