Zápis z 2. zasedání rady školy pro VOŠ, 5.10.2005 Přítomni – Ing.Ivan Loukota, Jakub Machovec, Dr.Josef Erhart
 1. Jednání zahájil ředitel školy Bc. Jan Šindelář, který přivítal přítomné
 2. V dalším jednání rada projednala tyto dokumenty:
  • Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2004-2005 a zprávu o hospodaření. Výroční zpráva i zpráva o hospodaření byly schváleny
  • Koncepci rozvoje školy ve školním roce 2005 – 2006. Rada s navrženou koncepcí vyjádřila souhlas
  • Návrh rozpočtu školy na rok 2006, k navrženému rozpočtu nebyly žádné připomínky
 3. Byla podána informace o stavu přípravy rámcových vzdělávacích plánů
 4. Diskuse
 5. Závěr
 6. Další jednání rady školy proběhne dne 22.2.2006 od 15:00
Zapsal – Dr.Josef Erhart dne 6.10.2005.