Zápis z 4. zasedání rady školy pro VOŠ, 22.6.2006

Přítomni – Ing.Ivan Loukota, Jakub Machovec, Dr.Josef Erhart

 1. Jednání zahájil Dr.Josef Erhart, který uvítal přítomné.
 2. V dalším jednání rada projednala tyto body:
  1. Rámcové hodnocení školního roku 2005 – 2006. Podrobné hodnocení bude součástí výroční zprávy, po uzavření zkouškového období v srpnu. Informaci podal Dr.Erhart.
  2. Přítomní byli seznámeni s průběhem a výsledky absolutorií. Informaci podal Dr.Erhart.
  3. Byl projednán postup školy při jednání s vysokými školami – JČU a ZČU – strojní fakultou – byly vysvětleny podmínky připravovaných smluv pro uznávání výsledků vzdělávání na VOŠ v dalším bakalářském vzdělávání na uvedených vysokých školách. Informaci podali Dr.Ludačka a Dr.Erhart.
 3. Přítomní byli informováni o průběhu a výsledcích přijímacího řízení – podrobné údaje viz přiložená tabulka. Informaci podal Dr.Erhart.
 4. Ředitel školy podal informaci o  jednání se podnikatelskou sférou při zajišťování souvislé praxe studentů VOŠ..
 5. Diskuse
 6. Závěr
 7. Další jednání rady školy proběhne dne začátkem října 2006, termín bude upřesněn v dostatečném časovém předstihu.
 

Zapsal – Dr.Josef Erhart 22.6.2006.