Zápis z 5. zasedání rady školy pro VOŠ, 13.10.2006

Přítomni – Ing.Ivan Loukota, Jakub Machovec, Dr.Josef Erhart

 1.  Jednání zahájil Dr.Jiří Ludačka, který přivítal přítomné.
 2.  V dalším jednání rada projednala tyto dokumenty:
  • Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005-2006. Výroční zpráva byla schválena.
  • Strukturu a kritéria vlastního hodnocení školy ve školním roce 2006 – 2007 – rada s návrhem vyjádřila souhlas.
  • Koncepci rozvoje školy ve školním roce 2006 – 2007. Rada s navrženou koncepcí vyjádřila souhlas.
  • Plán práce pro školní rok 2006 – 2007 – plán byl schválen.
  • Návrh rozpočtu školy na rok 2007, který je, co do objemu prostředků, stejný jako v roce 2006, k navrženému rozpočtu nebyly žádné připomínky z hlediska struktury, ale bylo konstatováno, že vzhledem předpokládaným nárůstům cen energií se může negativně odrazit v činnosti školy.
 3. Byla podána informace o výsledcích jednání s vysokými školami – SF ZČU a EF JČU a o směrech spolupráce s těmito školami. V souvislosti s tím byli členové rady informováni i o stavu reakreditace stávajících vzdělávacích programů VOŠ.
 4. Diskuse – ředitel školy Bc.Šindelář požádal předsedu rady o podporu při jednáních o rekonstrukci budovy školy ve Skuherského ulici, která je nezbytná pro zajištění dalšího rozvoje školy.
 5. Závěr
 6. Další jednání rady školy proběhne dne 12.2.2007 od 15:00.

 

Zapsal – Dr.Josef Erhart dne 13.10.2006.