Zápis z 4. zasedání rady školy pro SPŠ a SOU, 22.6.2006

Přítomni – Ing.Miloslav Šítal, Dr.Jiří Ludačka

Omluven - Ing.Miroslav Dvořák

 1.  Jednání zahájil Dr.Jiří Ludačka, který uvítal přítomné.
 2.  V dalším jednání rada projednala tyto body:
  • Rámcové hodnocení školního roku 2005 – 2006, trendy a hodnocení školy v projektu Maturita nanečisto. Podrobné hodnocení bude součástí výroční zprávy, po opravných zkouškách v srpnu a září. Informaci podal Dr.Ludačka.
  • Přítomní byli seznámeni s výsledky maturitních zkoušek a  dosavadním průběhem závěrečných zkoušek, včetně zapojení do projektu Kvalita I – jednotné zadání závěrečných zkoušek. Informaci podal Dr.Ludačka
  • Byl projednán postup školy při jednání s vysokými školami – JČU a ZČU – strojní fakultou – důvodem bylo budoucí maturanty informovat o možnostech dalšího studia v případě jejich přijetí na některý obor VOŠ. Informaci podali Dr.Ludačka a Dr.Erhart.
 3. Přítomní byli informováni o průběhu a výsledcích přijímacího řízení – podrobné údaje viz přiložená tabulka. Informaci podal Dr.Ludačka
 4. Ředitel školy podal informaci o  jednání se podnikatelskou sférou při zajišťování závěrečných zkoušek a odborného výcviku. eda rady pomoc přislíbil.
 5. Diskuse – Ing.Šítal seznámil radu s názory rodičů na organizaci souvislé praxe oboru Silniční doprava ve Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav.
 6. Závěr
 7. Další jednání rady školy proběhne dne začátkem října 2006, termín bude upřesněn v dostatečném časovém předstihu.

 
Zapsal – Dr.Jiří Ludačka dne 22.6.2006.