Volba za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Navržený kandidát: Irena Končoková

  • počet: 1202
  • volilo: 705
  • Ano: 683
  • Ne: 22

Účast ve volbě: 58,65%

Počet hlasů od volících 96,87%, paní Irena Končoková byla zvolena.

Volba za pedagogické pracovníky

Navržený kandidát: PaedDr. Jiří Ludačka

  • počet: 140
  • volilo: 128
  • Ano: 128
  • Ne: 0

Účast ve volbě: 91,43%

Počet hlasů od volících: 100,00%, dr. Jiří Ludačka byl zvolen.