Napsala: Ing Martina Nájemníková

V pondělí 29. ledna měli studenti 3. a 4. ročníků možnost se zúčastnit velice zajímavé přednášky na téma Bezpečnost silničního provozu. Přednášejícím byl vedoucí dopravního inspektorátu Písek pan npor. Bc. Michal Chmela, který se se studenty kromě jiného podělil o mnoho zajímavých případů z praxe. Děkujeme za velice přínosnou debatu.