Ve čtvrtek 15. dubna 2010 se od uskuteční 1. ročník regionální dopravní konference na téma "Současnost a budoucnost dopravy". Konference se koná v budově školy ve Skuherského ulici č.3 v kulturní místnosti v prvním patře.

Program konference:

8:30 - 9:00 hod. prezence účastníků
9:00 hod. zahájení konference (moderuje Ing. Ilko)
9:00 - 9:05 hod. úvodní slovo ředitele VOŠ, SPŠ automobilní a technické (Bc. Šindelář)
9:05 - 9:10 hod. seznámení s programem konference (Ing. Ilko)
9:10 - 9:20 hod. úvodní slovo a příspěvek garanta konference (Dr. Krejsová KÚ JČk) „Kvalita ovzduší uvnitř hromadných dopravních prostředků"
9:20 - 9:25 hod. diskuse
9:25 - 9:35 hod. Ing. Ondřich, Letiště ČB a.s., „Letiště ČB-významný rozvojový projekt Jč kraje"
9:35 - 9:40 hod. diskuse
9:40 - 09:55 hod. Ing. Mrkvička, ČSAD JIHOTRANS a.s., „Profesionální řidič a jeho kvalifikace"
09:55 - 10:00 hod. diskuse
10:00 - 10:15 hod. Ing. Pikous, ČESMAD Bohemia, "Aktivity ČESMAD BOHEMIA při hledání zdrojů profesionálních řidičů pro pracovní trh".
10:15 - 10:20 hod. diskuse
10:20 - 10:30 hod. Ing. Bc. Faltus, ČVUT Praha, „Výzkum využití systému V2I pro řízení dopravy ve městě"
10:30 - 10:35 hod. diskuse
10:35 - 10:45 hod. Ing. Mráz, Magistrát města ČB, „Dálnice v ČB"
10:45 - 10:50 hod. diskuse
10:50 - 11:20 hod. přestávka na občerstvení
11:20 - 11:30 hod. Ing. Mejda, EF JČU ČB, „Možnosti vývoje IT technologií podporujících dispečerské řízení v nákladní silniční dopravě"
11:30 - 11:35 hod. diskuse
11:35 - 11:50 hod. Ing. Peltan, ZESA ČB, „Budoucnost cyklostezek v JČ"
11:50 - 11:55 hod. diskuse
11:55 - 12:05 hod. Ing. Kafka, KCOD ČD, „Železnice v JČ kraji"
12:05 - 12:10 hod. diskuse
12:10 - 12:20 hod. Ing. Pech, GECB ČB
12:20 - 12:25 hod. diskuse
12:25 - 12:40 hod. Ing. Študlar, KÚ JČ kraj, „Budoucnost železnice v JČ kraji"
12:40 - 12:45 hod. diskuse
12:45 - 12:55 hod. Ing. Čejka, Ph.D., VOŠ, SPŠ automobilní, „Význam IDS pro JČ kraj"
12:55 - 13:00 hod. diskuse
13:00 hod. ukončení konference (Ing. Čejka, Ph.D.)

Účastníky konference chceme upozornit na stížený příjezd a možnost parkování v důsledku rekonstrukce ulice 28. října.