skola logo kraj logo hk

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly

se koná

2. ročník konference: Doprava a regionální rozvoj

 Místo: VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice

Termín: 14. 04. 2011

Odloučené pracoviště Lidická 31 – Aula (místnost č. 19)

PROGRAM

1. Dopolední část

08.30              Prezence účastníků konference

09.00 – 09.15 Slavnostní zahájení konference (Krajský úřad Jihočeského kraje)

09.15 – 09.25 Úvodní slovo ředitele školy (Bc. Jan Šindelář)

09.25 – 09.30 Úvodní slovo Jihočeské hospodářské komory

09.30              Zahájení konference (Ing. Jiří Čejka, Ph.D.)

09.35 – 09.45 Vladimír Homola (ČSAD Autobusy České Budějovice) 

                        Optimalizace dopravy z pohledu dopravce

09.45 – 10.00 Ing. Karel Coufal (Jihočeská hospodářská komora)

                        Úloha Sdružení doprava Jihočeské hospodářské komory v regionálním rozvoji.

10.00 – 10.15 Ing. Ivan Loukota (Úřad práce České Budějovice)

                        Aktuální situace na trhu práce v Jč. kraji

10.15 – 10.30 Ing. Ladislav Ondřich, Mgr. M. Vodičková (Letiště České Budějovice)

                        Současnost a budoucnost letiště České Budějovice

10.30 – 10.50 Jiří Pohl (Siemens s.r.o.)

                        Moderní kolejová vozidla pro regionální dopravu

10.50 – 11.30  Přestávka na občerstvení

2. Odpolední část

11.30 – 11.45  Ing. Petr Peltan (ZESA s.r.o.)

                        Pěší a cyklistická doprava a jejich soužití

11.45 – 12.00  Ing. Ladislav Mrkvička (ČSAD JIHOTRANS a.s.)

                        Systém "CYKLOTRANS" z pohledu projektového řízení

12.00 – 12.15  Bc. Radek Filip (Dopravní podnik města Č. Budějovic a.s.)

                        Palubní informatika na vozech MHD

12.15 – 12.30  Ing. Vladimír Faltus (ČVUT Fakulta dopravní Praha)

                        Vývoj metody certifikace dopravních aplikací využívajících přijímače GNSS

12.30 – 12.45  Ing. Ivan Študlar (JIKORD s.r.o.)

                        Dopravní obslužnost Jihočeského kraje

12.45 – 13.00  Ing. Jiří Čejka, Ph.D. (VOŠ, SPŠ automobilní a technická ČB)

                        Výhody zavedení IDS

13.00 – 13.15  Ing. Martin Maršík, Ph.D. (Jihočeská univerzita)

                        Ing. Katarina Zahrnhofer (Universität Linz)

                        (Firma Lanna – vizionář železnic v Čechách

                        (Firma Lanna – Visionär der Eisenbahn in Böhmen)

13.15               Ukončení konference (Ing. Jiří Čejka, Ph.D.)

 

Konferenci moderuje: Ing. Vítězslav Ilko