logo_hk logo_kraj skola

Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly

se koná

3. ročník dopravní konference na téma

Regionální dopravní infrastruktura

Termín: 18.4. 2012

Místo: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická

České Budějovice, Lidická 31 – Aula, místnost č. 19.

Garant konference: Ing. Jaroslav Vrchota

Konferenci moderuje: Ing. Vítězslav Ilko

Prezence účastníků konference: 08.30 – 09.00 hod.

 

  I. PROGRAMOVÝ BLOK  
09.00 – 09.20 Zahájení konference, úvodní slovo k problematice dopravní infrastruktury JčK Bc. Jan Šindelář, ředitel VOŠ, SPŠ Č. Budějovice
Ing. Jiří Stráský, ředitel úřadu JHK
Ing. Václav Král, radní pro dopravu JčK
09.20 – 09.40 Prezentace dopravní infrastruktury JčK Ing. Ivan Študlar, poradce hejtmana JčK
09.40 – 09.55 Dopravní situace v Č. Budějovicích Ing. Jaroslav Mráz, vedoucí odboru dopravy města Č. Budějovice
09.55 – 10.10 Dopad úrovně silniční sítě na bezpečnost a plynulost silniční dopravy plk. Ing. Lubomír Veselý, vedoucí odboru služby dopravní policie KŘ Policie JčK
10.10 – 10.25 Stav dopravy v ČR Ing. Karel Coufal, člen dopravní sekce HK ČR
10.25 – 10.40 Stav silniční sítě JčK, D3, R3, R4 silnice I. tř.

Ing. Josef Pešl, ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Č. Budějovice

10.40 – 10.55 Stav silniční sítě JčK, silnice II. a III. tř. Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy JčK
10.55 – 11.30 PŘESTÁVKA – OBČERSTVENÍ  
  II. PROGRAMOVÝ BLOK  
11.30 – 11.45 Splavnění Vltavy z Č. Budějovic Václav Straka Ředitelství vodních cest ČR, Praha
11.45 – 12.00 Nová strategie Jihočeského letiště Ing. Ladislav Ondřich, ředitel Jihočeské letiště České Budějovice
12.00 – 12.15 Jihočeské cyklostezky Ing. Vladimír Votřel, ředitel,

Nadace Jihočeské cyklostezky

12.15 – 12.30 Vliv dopravní infrastruktury regionu na podnikání Ing. Miloslav Mrkvička, personální ředitel,

ČSAD JIHOTRANS

12.30 – 12.45 Příhraniční dopravní infrastruktura s Rakouskem Ing. Karl Jachs, zástupce HK Horního Rakouska
12.45 – 12.55 Různé diskusní příspěvky účastníků k aktuálním otázkám legislativy, atd.  
12.55 – 13.00 Prezentace studentských prací ENERSOL dle časových možností
13.00 Ukončení konference Bc. Jan Šindelář