Naše škola pořádá již 3 ročník Regionální dopravní konference pod záštitou hejtmana JčK Jiřího Zimoly. Letošním tématem konference je současný stav a výhled dopravní infrastruktury v Jihočeském kraji a navazující infrastruktura v Horním Rakousku. Odborné přednášky se budou dotýkat všech druhů dopravních cest, tj. silničních, železničních, leteckých a vodních.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a vzhledem k reprezentativnímu výběru a odbornosti přednášejících je zajištěna vysoká úroveň konference.

Konference se uskuteční ve středu 18. dubna 2012 od 9,00 do 13,00 hod. v přednáškovém sále VOŠ, SPŠ automobilní a technické, v budově školy Lidická 31, Č. Budějovice.

Program konference

Sborník příspěvků:

Regionální dopravní infrastruktura, Ing. Mrkvička, ČSAD Jihotrans

Grenzüberschreitende Verkehrsinfrastruktur, Ing. Jachs, HK Linz

Jihočeské letiště, Ing. Ondřich, Mgr. Vodičková

Vývoj dopravní nehodovosti 2001-2011, KŘ Policie ČR, kpt. Puffer

Problematika DI z pohledu KÚ JčK, Ing. Král

Rozvoj dopravní infrastruktury 2012, KÚ JčK, Ing. Študlar a Ing. Klása

Hluk z pozemních komunikací, RNDr. Krejsová, KÚ JčK

Omezení provozu v ulici Rudolfovská, Ing. Mráz, Magistrát města České Budějovice

Napojení silniční sítě ČB na D3, Ing. Mráz, Magistrát města České Budějovice

Nadace Jihočeské cyklostezky, Ing. Votřel

Výstavba v JčK, Ing. Petroušek, ŘSD České Budějovice

Vodní cesty v JčK, Ing. Bukovský, ŘVC Praha