Ing. Jaroslav Vrchota

V rámci rozvíjející se spolupráce naší školy s akciovou společností Dopravní podnik hl. m. Prahy ( DPP) proběhla v budově na Lidické ulici 14. 10. 2014 odborná přednáška zástupce DPP pana Ing. Jiřího Došlého.

Přednáška byla tematicky zaměřena na veřejnou dopravu, její financování a dotkla se i dalších otázek problematiky řešení dopravní obslužnosti velkých měst. Přednášky se zúčastnili studenti VOŠ a maturitních oborů se zaměřením na provoz a ekonomiku dopravy. V rámci další spolupráce mohou studenti naší školy spolupracovat s DPP například v oblasti zpracování prezentací, seminárních a absolventských prací.

DPP rovněž nabízí naší škole zajištění organizace odborné exkurze, kde bude možné se seznámit s fungováním centrálního dispečinku tramvají, metra nebo autobusů, technického zázemí dep metra, vozoven tramvají a autobusových garáží či opravny tramvají. DPP může našim studentům také nabídnout pracovní uplatnění po ukončení studia nebo vyučení.