Napsal: 3.AA Filip Jeřábek

Dne 3.10.2019, ve 4 hodiny ráno, došlo v Lenoře k výbuchu bytového domu. Mnoho obyvatel bylo zraněno a všichni ve vteřině přišli o bydlení a všechny své věci.
Mezi nimi byl i náš spolužák s rodiči.

Mě a Radima Janiše napadlo, že bychom mu mohli alespoň trochu pomoci. Domluvili se s panem ředitelem a učiteli, obešli naše tři školní budovy a zkusili vybrat pro svého spolužáka finanční příspěvek na zakoupení potřebných věcí.

Nikde jsme se neshledali s neochotou, naopak všichni měli pocit sounáležitosti a snahu pomoci. Vybraný finanční příspěvek, který nebyl zanedbatelný, jsem měl čest předat kamarádovi a jeho rodičům za přítomnosti pana ředitele.

Chtěli bychom poděkovat iniciátorům akce i všem těm, kteří podle svých možností přispěli a pomohli tak dobré věci.