Ohlas na odbornou praxi třídy D 3a ve firmě Iveco Czech Republic, a.s. v podnikových novinách Karosář, noviny společnosti Iveco Czech Republic, a.s., vydané 30. 5. 2008 Alena Kozáková, ředitelka lidských zdrojů

V článku Další fáze projektu IQ AUTO – odborné praxe učňů a studentů partnerských škol se mimo jiné píše: „ ..a nově jsme letos vyhověli zájmu a žádosti vedení Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy automobilní a technické z Českých Budějovic, kteří absolvovali odbornou praxi na montážní lince UO 3 ve dnech 14. až 25. dubna 2008. Závěrečné hodnocení této praxe před odjezdem studentů zpět do Českých Budějovic jen potvrdilo, že úzká spolupráce firmy a školu je tou nejlepší cestou, jak dát studentům a učňům technických oborů prostor k seberealizaci již v době studia, k prověření jejich teoretických znalostí v náročných podmínkách výrobního závodu.

Níže otiskujeme z dopisu ředitele VOŠ a SPŠ automobilní a technické Bc. Jana Šindeláře:“Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych jménem svým i vedení školy poděkoval za umožnění povinné praxe našich žáků třídy D 3a ve dnech 13. – 25. dubna 2008 ve Vaší firmě. Praxe ve Vaší firmě byla zabezpečena na vynikající úrovni a přesně splnila očekávání nejen vedení školy, ale i žáků, kteří se jí zúčastnili. Proto i jejich jménem bych Vám i kolektivu Vašich spolupracovníků chtěl a vynikající přístup k žákům a pedagogickému doprovodu naší školy po celou dobu odborné praxe.“

Děkuji tímto všem lektorům Iveco Produkt Academy pod vedením ing. Urbana, vedoucím UO 1 ing. Urbánkovi, UO 2 ing. Kyselovi, UO 3 ing. Kubešovi a UO 4 J. Kluskovi, jejich mistrům, a týmovým expertům, kteří v rámci svých pracovních povinností prokazují vysokou profesionalitu a v době odborných praxí se věnují učňům a studentům a podporují tím jejich další odborný růst a zájem o obor.“

Fotogalerie: Viktor Kubík