Uveřejněno v „Donau-Anzeiger", 15.10.2009

BYLO ZAOSTŘENO NA VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO

Učební obor „Elektrotechnika" Učňovské školy zastoupen na výstavě v Č.Budějovicích

Deggendorf/Č.Budějovice. (da) Za účelem prohloubení sousedských a partnerských vztahů s Českou republikou se Státní učňovská škola I z Deggendorfu, obor „Elektrotechnika" zúčastnila každoroční třídenní výstavy „Vzdělání a řemeslo" v Č.Budějovicích. Zástupci školy byli učitelé Christian Süss a Petr Eigner a dva žáci třetího ročníku.

Profesní mobilita

Cílem účasti byla prezentace práce a výuky v duálním systému vzdělávání učňů, účast v české celonárodní soutěži žáků, podpora profesní mobility a pokračování stávajícího partnerství škol v rámci projektu Leonardo da Vinci, podporovaného EU.
Organizace vystoupení na veletrhu se ujala IHK Dolní Bavorsko, zastoupená Susanne Ackermannovou. Veletržní stánek Učňovské školy I vyrobili sami žáci a učitelé. Patřila k němu dvě interaktivní žákovská pracoviště, vlastními silami vytvořená videoshow o Učňovské škole I v Deggendorfu, leták o škole v češtině, a také popisky stánku v českém a německém jazyce. Malé dárky pro návštěvníky stánku, tzn. většinou žactvo a učitele českých škol, završily vystoupení školy a umožnily úspěšnou bilaterální výměnu myšlenek.

Účast v soutěžích, vztahujících se k profesi

Oba žáci, Florian Wichtl z firmy SLE electronic s.r.o. z Grafenau a Thomas Weber z firmy Josef Weiβ z Hundingu, se zúčastnili žákovských profesních soutěží, v rámci celé České republiky. Thomas Weber se umístil na pozoruhodném 2. místě v soutěži na téma „Realizace instalace".
Za tento znamenitý výkon dostal moderní elektronický měřicí přístroj a příslušný diplom. V oblasti „Programování elektrického stroje" bohužel navzdory dobré práci tlumočnice stály žáku v cestě nepatrné znalosti češtiny. Doprovázející učitelé fungovali jako kontaktní partneři pro odborné publikum na výstavě a jako kontaktní osoby pro budějovickou odbornou školu elektrikářskou. Přispělo to k prohloubení přeshraniční spolupráce škol.


Všichni účastníci byli nadšeni přátelskou a uvolněnou atmosférou na výstavě a zdůrazňovali svou připravenost zúčastnit se výstavy i soutěží také v příštím roce.