Dne 4. 3. 2010 se naše škola zúčastnila krajského kola soutěže ENERSOL 2010, která byla zaměřena na obnovitelné zdroje energie a snižování emisí v dopravě. Soutěž se konala v budově SPŠ strojní a stavební v Táboře. Záštitu nad akcí převzala radní Jihočeského kraje pro oblast školství, tělovýchovy a mládeže RNDr. Jana Krejsová. V průběhu soutěžního klání vystoupili další čestní hosté. Soutěž byla proložena kulturní vložkou pěveckého sboru žáků ZŠ Sezimovo Ústí.

Soutěže se zúčastnily tyto školy: SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí, VOŠ a Střední zemědělská škola Tábor, VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Písek, Střední škola technická a obchodní Dačice, VOŠ a Střední průmyslová škola Volyně, SPŠ strojní a stavební Tábor a také naše škola. Z 37 přihlášených prací postoupilo 15 prací. Z naší školy se zúčastnily 3 projekty.
Z důvodu možné stávky na železnici, jsme se dopravili na místo konání automobilem, který poskytla škola. Po příjezdu jsme se zapsali do prezenčních listů, občerstvili se a čekali na zahájení. Po zahajovacích projevech, hymně ENERSOLU a vystoupení pěveckého souboru, začaly vlastní prezentace. Předváděné prezentace hodnotila komise, ve které také byl zástupce naší školy pan učitel Ing. Jan Fau.

Do krajského kola se z naší školy dostali tito studenti: Vojtěch Baláž s prací Pohon vozidel na CNG, Pavel Vojna s prací Způsoby snižování emisí motorových vozidel a Jakub a Martin Svobodovi s prací Je elektromobil ekologický?. Po několika předvedených prezentacích jsme si udělali přestávku na oběd. Po velice chutném obědě jsme pokračovali v prezentacích. Po prezentacích jsme si udělali krátkou přestávku, ve které komise zpracovala výsledky. Oceněni byli všichni soutěžící, přičemž 8 z nich postupuje do celostátního kola, konaného v Otrokovicích. Byla rovněž vyhlášena první 3 místa a samozřejmě i vítěz celé soutěže. Mezi osmi postupujícími byl i reprezentant naší školy Vojtěch Baláž. Na závěr bylo poděkováno čestným hostům a organizátorům projektu, kteří si samozřejmě odnesli i malé pozornosti.

Tímto děkujeme panu Ing. Janu Fauovi, který nám dělal vedoucího projektů a doprovázel nás celou soutěží. Děkujeme také paní Koutníkové, která nás rychle a bezpečně dopravila na místo klání.