Ve dnech 22. 11. a 9. 12. 2010 proběhl v prostorách VOŠ, SPŠ automobilní a technické - pracoviště Lidická, seminář se zaměřením na změny v legislativě v silniční dopravě. Odbornou garanci nad seminářem převzalo Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. Seminář byl rozdělen do dvou modulů zaměřených na celou oblast osobní i nákladní silniční dopravy. Vedle seznámení s platnou legislativou EU byly podrobně zmíněny i všechny normy platné na tomto úseku v ČR. První část semináře byla věnována také otázkám technologie silniční kamionové dopravy mezinárodní i vnitrostátní, s důrazem na vybraná ustanovení Zákoníku práce a otázky bezpečnosti při přepravě nebezpečných a nadrozměrných zásilek. Druhá část byla věnována osobní silniční dopravě a otázkám tvorby cen a kalkulací v silniční osobní i nákladní dopravě. Diskutována byla i problematika financování dopravní obslužnosti ze strany státu, resp. obcí a vztahu k jednotlivým dopravcům.

Z úseku teoretického vyučování se semináře zúčastnili vyučující odborných předmětů (Ing.Prem, Ing.Čejka, Ph.D., Ing.Vrchota, Ing.Jun a Ing.Ilko). Seminář se stal místem výměny zkušeností a poznatků mezi pracovníky praxe a vyučujícími odborných předmětů v dopravě a přispěl ke zvýšení odbornosti vyučujících VOŠ, SPŠ automobilní a technické v Č.Budějovicích.

cesmad

Na závěr semináře byla účastníkům předána osvědčení o absolvování školení.

Ing.Ilko, Ing.Vrchota