Čtveřice studentů Střední průmyslové školy automobilní a technické zvítězila v celorepublikové soutěži na autodromu v Sosnové

ČESKÉ BUDĚJOVICE,  Ludmila Mísová, DNES

Nejlepší tým mladých automechaniků v zemi je z budějovické Střední průmyslové školy automobilní a technické.

Kvarteto ve složení Radek Bráz­da, Josef Hruška, Tomáš Rytíř a Jan Wejskrab nasbíralo na mis­trovství automobilních škol České republiky Automobilea na autodro­mu v Sosnové u České Lípy nejvíc bodů z přihlášených žáků oboru automechanik ze všech krajů.

„Jezdili jsme ve speciálně upra­vených autech, která jsou úplně jiná než sériové vozy. Sedli jsme do nich poprvé v životě a hned jeli naostro. Třeba na mokrém povr­chu to byl docela slušný adrena­lin," líčil Tomáš Rytíř.

Pro 56 mladých automechaniků připravili organizátoři disciplíny, které prokleply jejich praktickou, ale i teoretickou znalost oboru. V osmi úkolech nechybělo kromě porovnání řidičského umění, k ně­muž patřilo kromě slalomu a závo­du na suchém i mokrém povrchu, také parkování, tlačení vozidla či ovládání trenažeru.

„Nejvíc jsem si užil slalom, pro­tože ježdění mě baví. Naopak nej­hůř mi šlo nasazování řetězů. Ačko­li jsme to před závodem také tréno­vali, moc nám to nešlo," svěřil se Radek Brázda.

Pro celou soutěžní partu kluků, která má ráda auta odmala, byly jízdy na proslulém autodromu v Sosnové ojedinělým zážitkem.

„Bylo to skvělé. Trénovali jsme na polygonu u Budvaru, ale ten je tak o tři čtvrtiny menší než auto­drom v Sosnové. A navíc atmosfé­ra při závodě se s tréninkem nedá srovnat," podotkl Josef Hruška.

Letos se konala celostátní sou­těž mladých automechaniků už po­sedmé, kvarteto z budějovické prů­myslovky z ní přivezlo do školy po­hár za vítězství už počtvrté. A k tomu se ještě škola chlubí jed­ním pohárem za třetí místo.

Ačkoli celý tým před odjezdem na mistrovství tři týdny poctivě tré­noval pod vedením zkušených uči­telů autoškoly, od začátku věřil ve vítězství jen Jan Wejskrab. „Už v tréninku jsme makali naplno, snažili jsme se nic neošidit. Samo­zřejmě, že jsme si věřili a jeli jsme vyhrát. Přece nepojedeme tak dale­ko jen proto, abychom se pak vráti­li s prázdnou," tvrdil.

Sestavu pro mistrovskou soutěž skládají právě učitelé autoškoly au­tomobilní průmyslovky.

„Vybírali jsme ze 130 učňů tře­tích ročníků oboru automechanik. Musí to být kluci, které baví auto­škola i opravařina. Jen takoví mo­hou v konkurenci nejlepších týmů z celé republiky uspět," objasnil učitel autoškoly na průmyslovce Jan Doležal.