Ludmila Mísová, DNES, Jižní čechy, 19. 3. 2013

Učeň Tomáš Hronek vyhrál v Mladé Boleslavi dvě soutěže mladých automechaniků

ČESKÉ BUDĚJOVICE Nejlepším mla­dým automechanikem v zemi je Tomáš Hronek. Učeň třetího roční­ku oboru automechanik budějovic­ké Střední průmyslové školy auto­mobilní a technické zvítězil v Mladé Boleslavi v celostátním fi­nále prestižní soutěže Automecha­nik Junior. A vzápětí tam své prven­ství potvrdil v česko-slovenském fi­nále soutěže Autoopravář Junior.

„S vítězstvím v silné konkurenci jsem nepočítal. Chtěl jsem se však dostat do první desítky. A když zača­li v republikovém finále vyhlašovat výsledky od posledního 28. místa a moje jméno pořád nečetli, bylo to hodně napínavé," říká 171etý učeň.

Při soutěži v moderním školi­cím středisku mladoboleslavské Škodovky vládla hodně napjatá at­mosféra, protože všem soupeřům šlo o každý bod. Budoucí autome­chanici se musí vyrovnat s teoretic­kými úkoly, poznávací částí a zkouškou z praxe.

„Nejvíc jsem se zapotil u praktic­kých úkolů. Těch jsme dostali čtr­náct a na všechny jsme měli po čtvrthodině. Vůbec nejtěžší byla di­agnostika vznětového motoru, kde odborníci nasimulovali nahodilou závadu. Já jsem vyřešil asi dvě třeti­ny této otázky, ale auto nenastartoval nikdo," popisuje.

V republikovém finále hájil barvy českobudějovické automobilní průmyslovky se spolužákem To­mášem Danielem, který nakonec skončil šestý. Po celostátním finá­le, které se konalo minulé úterý a středu, se utkalo pět nejlepších českých borců se slovenskými ko­legy.

Tomáš Hronek nakonec vyšel vítězně i z této soutěže. „Tam jsme dostali méně úkolů, ale na autech bylo více závad. Proto bylo mnohem složitější vše vyře­šit," srovnává úspěšný učeň, kte­rého čekají za tři měsíce závěrečné zkoušky. Ani po nich však ješ­tě nechce do praxe, rád by si nejdřív udělal maturitu. Ačkoli práce v dílně ho baví mnohem víc než učení, dokončené středo­školské vzdělání považuje ve svém technicky stále náročněj­ším oboru za nepostradatelné.

Vítězství v obou nejvyšších ju­niorských oborových soutěžích přineslo Tomáši Hronkovi hlavně splnění snu být ve své specializa­ci nejlepší, ale také sadu nářadí a několik triček. Mnohem víc však „vydělal" pro školu, která si díky němu může vybrat zdarma auto Škoda pro výuku svých žáků, dostane klimatizační jed­notku do osobních aut včetně dia­gnostiky a také osciloskop, kte­rým se dají změřit tak drobné zá­vady, na něž počítačový program nestačí.