Napsaly: Kristýna Havlisová, Nikola Říhová

V měsíci prosinci jsme se společně se studenty P1 a D3B na naší škole v Lidické ulici zúčastnili školního kola ve finanční gramotnosti.

Nejprve se pod vedením pana učitele Ing. Tomáška seznamovali s finančními otázkami v oblasti rodinného rozpočtu. Dále jsme posuzovali postup při zakládání účtů a získávání úvěrů. Také jsme vyhodnocovali nejlepší varianty při ukládání peněz a při žádostech o poskytování úvěru.

Celkem se školního kola zúčastnilo 39 studentů. Vítězem se stal Dominik Bušta z třídy D3B. Nejlepších 6 studentů dostalo dne 13. 1. 2015 diplom a věcné ceny od našeho zástupce pana Ing. Bc. Vítězslava Ilka.

 

Pět otázek pro Zuzanu Kouřilovou ze třídy P1, která se umístila na druhém místě:

1. Jaká byla vaše reakce, když jste zjistila, že jste se umístila na druhém místě?
   • Nečekala jsem to, velmi mile mě to překvapilo.(pár slz)
2. Co vám test z finanční gramotnosti dal?
   • Test z finanční gramotnosti mi dal spoustu věcí do budoucna.
3. Co jste obdržela za výhru? A popřípadě co s ní budete dělat?
   • Obdržela jsem propisku, blok a reflexní vestu. Jak s tím budu dále nakládat nevím. (smích)
4. Jaký byl váš pocit při oficiálním předání cen a diplomu?
   • Připadala jsem si velice povýšeně a důležitě.
5. Jak jste se připravovala na test finanční gramotnosti?
   • Z praxe, kterou vedl Ing. Tomášek a připravoval nás na testy.

Diplom FG 2015