Pavel Bečka, MS2
Dne 22. 10. 2015 jsem se zúčastnil soutěže T – PROFI – Talent pro firmy ve skládání stavebnice Merkur. Soutěžní družstvo tvořili studenti MS2 z úseku Senovážné náměstí ve složení Pavel Bečka, Pavel Krabec a Oldřich Gráf. Tým doplnili 3 žáci 5. třídy ze Základní školy Nové Hrady a garantem našeho družstva byl zástupce firmy Motor Jikov Group.

Úkolem čtyř soutěžních družstev bylo postavit funkční model lanovky pro přepravu materiálu v časovém limitu 2 hodin. Po velmi vyrovnaném boji, kdy náš tým dokončil model jako první, hodnotila porota i celkový estetický vzhled, výsledky vědomostního testu a test manuální zručnosti, se umístilo naše družstvo na prvním místě. Druhé místo obsadila firma Jihostroj a o třetí a čtvrtou pozici se dělil Bosch a Kovosvit MAS.

Byli jsme rádi, že jsme žákům základních škol pomohli rozvinout technické dovednosti formou hry, a možná jsme i získali nové budoucí studenty naší školy.