Ve dnech 21. - 22. října 2015 jsme se s naší fiktivní firmou FF JIHOBUS, s. r. o. zúčastnili 2. ročníku veletrhu fiktivních firem v Českých Budějovicích.

První den konání jsme si připravili náš stánek tím, že jsme si ho vyzdobili nástěnkou a informacemi o naší firmě a připravili malé občerstvení pro porotu a hosty. Oba dva dny porota hodnotila všech 11 firem, především náš zájem s nimi spolupracovat, náš projev a vzhled stánku. Každá firma si vylosovala pořadí prezentace firmy a my jsme si vylosovali poslední 11 místo. Prezentovali jsme až druhý den, a to František Hrubý a Vašek Marek.
I když byla veliká konkurence, umístili jsme se na skvělém 2. místě, což pro nás bylo velikým úspěchem. Nezarazily nás ani těžké otázky od poroty, protože jsme na naší firmě dlouho a pečlivě pracovali a vše jsme měli důkladně připravené.

Veletrh fiktivních firem se nám všem velmi líbil, byla to pro nás dobrá zkušenost a jsme rádi, že se nám takto vydařil.

František Hrubý, Václav Marek
Monika Šimonová, Kristýna Kociánová

VOŠ, SPŠ Automobilní a technická
Lidická, České Budějovice