Dnes, 13. května 2016, byl slavnostně vyhodnocena akce "Běh pro Ondru" a Ondřejovi Tupému byl za účasti jeho spolužáků a učitelů předán dar od všech, kteří se do této akce zapojili.

 

 

Dne 22. dubna 2016 se na stadionu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil charitativní běh studentů VOŠ, SPŠ automobilní a technické, který měl podpořit studenta třídy AT4a Ondřeje Tupého. Ten po úrazu míchy ochrnul na všechny končetiny. Ondra je studentem naší školy již čtvrtým rokem a v současné době se připravuje k maturitě. Vzhledem k jeho postižení bude maturitní zkoušku vykonávat za pomoci přiděleného asistenta.

Cílem tohoto běhu bylo Ondru psychicky podpořit nejen před blížící se maturitou, ale dodat mu sílu do dalšího života. Akce se zúčastnili nejen studenti a učitelé naší školy, ale i studenti jiných škol. Každý běžec mohl Ondrovi napsat vzkaz a vhodit ho po doběhnutí do připravené schránky.